שרות אחות

שירות אחות

האחות היא גורם מרכזי ושותפה מלאה בבניית תכנית הטיפול המותאמת לצרכיו של המטופל. היא מבצעת בשיתוף עם המטופל אומדן והערכה, נותנת מענה למטופל בהתאם למצבו ולצרכיו, קובעת תכנית התערבות ומקשרת בינו לבין גורמי הטיפול השונים הנחוצים. הדרכה בניטור עצמי, הזרקת אינסולין, וטיפול במצבי קיצון הם מקצת התפקידים של האחות במרכז לטיפול בסוכרת.